BACHOTEK-2010.
DZIEN-2.  1. V.  SOBOTA.  POPOLUDNIE.
DAY-2.  1. V. 
SATURDAY.  AFTERNOON.

143.) Na plakacie starodruk i znaki Pilcrow.144.) Na kolejnym drukarnia.145.) "Uniwersalna ksiazka kucharska."146.) Taco Hoekwater rozpoczyna prezentacje.
         Taco Hoekwater begins presentation.147.) Escrito -kompatybilny interpreter PostScriptu w Lua.
         Escrito—a PostScript-compatible interpreter in Lua.148.) Tym razem Pawel Jackowski rozpoczyna prezentacje.149.) i Kasia jemu  towarzyszy. Jak milo. :)150.) Poczatek tej prezentacji. Luna - moja strona Ksiezyca.151.) Pawel i Kasia.152.) Kasia..153.)154.)155.) Prezentacja trwa.156.) Kasia.157.) Uczestnicy. Najblizej Kees van der Laan.158.) Kolejna przerwa kawowa. Tu Jacek i Przemyslaw.159.)160.) Uczestnicy.161.) Jan Sustek.162.) Kasia, Pawel i Kees van der Laan.163.) i jeszcze ja w towarzyswie na przerwie kawowej.164.) Najblizej Boguslaw, Pawel i Kasia.165.) Przerwa kawowa jescze trwa.166.) Dorota i Adam Kolany.167.) i jeszcze ja.168.) Taco Hoekwater rozpoczyna prezentacje. i kawalek dalej Kasia rysuje nastepny obrazek.
         Taco Hoekwater begins presentation and Kate is drawing next picture.169.) Jego prezentacja. LuaTeX - przeglad postepow.
         His presentation Lua TeX 0.60 an overview of changes since 0.40170.) Taco Hoekwater rozpoczyna nastepna prezentacje.
         Taco Hoekwater begin's next presentation.171.) MetaPost - Krotkie wystapienie.
        A short talk on MetaPost.172.) Hans Hagen rozpoczyna prezentacje.
         Hans Hagen begins presentation.173.) TeX a rzeczywistosc - zderzenie podejc.
          TeX and Reality. Clashing Mindsets?174.) Ryszard.175.) Wieczorne rozmowy.176.)177.) Jerzy.
Zapraszam do obejrzenia kolejnych zdjec z niedzieli.
I invite to see next photo from sunday.